Dit is de website van Signalis; de klachtencommissie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg, Viattence, Zorgverlening Het Baken en Zorgspectrum Het Zand. De genoemde zorgorganisaties hebben de behandeling van klachten gebundeld en ondergebracht bij een gezamenlijke klachtencommissie. Daarmee wordt beoogd een efficiënte en kwalitatieve behandeling van klachten te waarborgen.

Het reglement van klachtencommissie Signalis kunt u op deze website raadplegen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden een klacht op digitale wijze in te dienen.

Het postadres van de klachtencommissie is:
Klachtencommissie Signalis
t.a.v. mw E. van den Bosch
Korte Veenweg 9c
8161 PC Epe